Crimsonher
สะสมฝัน
Message
กระทั่งดวงดาวของผมแตกกระจายกลายเป็นเพียงฝุ่นซากจากการระเบิด เคว้งคว้างท่ามกลางอวกาศสีดำ twitter— @crimsonher https://ask.fm/crimsonher
2
Stories
95
Followers
0
Following