ถึงตัวฉันในอนาคต
Published  10 months ago  |  2 stories
เป็นการส่งข้อความให้ตัวเราเองในอนาคตอ่าน เหมือนไทม์แคปซูล