Bird-Possible
เงินทองต้องวางแผน
Message
ในยุคนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเงิน เป็นเรื่องแรกๆที่ต้องคิดก่อนเสมอ มาเรียนรู้เรื่องเงินไปด้วยกันนะครับ
51
Stories
9
Followers
1
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR