BIXJ
Writer
Message
ความรู้สึกในแต่ละวัน เปลี่ยนผันตามสภาพอากาศและสถานการณ์ อยากมาแชร์รูปภาพในแต่ละวันและเพลงแต่ละเพลง ไม่รู้ว่าคุณจะเข้าใจมันในรูปแบบไหน ขอแค่คุณรู้สึกดีเวลาอ่านก็พอ :)
9
Stories
8
Followers
2
Following
LATEST STORIES
MOST POPULAR