ฝนฟ้าคะนอง
Published  6 months ago  |  9 stories
ฝนฟ้าที่คะนอง คงไม่มากเท่าหัวใจคน ยิ่งเจ็บมากเท่าไหร่ ใจมันยิ่งร้องหา