Smiling Story
Published  3 months ago  |  2 stories
เรื่องสั้นทุกเรื่องจบในตอนและไม่มีความเกี่ยวข้องกัน เขียนตามอารมณ์และอิงจากประสบการณ์ของผู้เขียนและคนที่รู้จัก ทุกเรื่องจบในตอนนะคะ อย่าคิดมากค่ะ เปิดอ่านโลด แล้วคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะ