จิตวิญญาณในงานอักษร
Published  3 months ago  |  2 stories
รวบรวมงานเขียนต่าง ๆ ทั้งขนาดสั้น และขนาดยาว ตั้งใจจะเก็บไว้เสมือนเป็นสมุดบันทึกอีกเล่มหนึ่ง