the lover
Published  2 months ago  |  3 stories
มันเป็นเรื่องราว... ของการที่คนๆนึงจะชอบคนอีกคนนึง โดยที่ไม่รู้ว่าจุดจบหรือปลายทางมันจะเป็นยังไง แต่... ก็จะขอชอบเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่ามันจะมีจุดอิ่มตัวของมันเอง หรืออาจจะไม่มีวัน...ที่จะเลิกชอบเขาเลยก็ได้:)