ให้เธอเลยครับคนดี
Published  7 months ago  |  10 stories
ผมจะเขียนเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับเธอคนนั้น..คนที่ผมแอบชอบในฐานะเพื่อนและก็คงเป็นได้แค่เพื่อน ผมจะแต่งจนกว่าจผมจะหมดความรู้สึกที่มีต่อเธอ