#บันทึกชั่วขณะของมารูโกะอ๊องๆ
Published  1 year ago  |  28 stories
บันทึกจากสิ่งที่พบเจอ สุขทุกข์ปะปนกันไป ผ่านมุมมองของเด็กผู้พยายามจะเติมสีสันในโลกสีเทาที่อยู่ตอนนี้