เรียงร้อยจากตัวอักษร
Published  9 months ago  |  4 stories
จากตัวอักษรไม่กี่ตัวเรียงกันไปมามันก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้ Photo: https://pin.it/j4yaifa7lwknbg