เธอ
Published  3 months ago  |  3 stories
อยากเขียนให้ตอกย้ำว่ากาลเวลามันไม่ได้ทำให้ความรู้สึกหายไปหรือจางลง มันเพียงช่วยให้เรายอมรับมันได้ แต่ไม่ใช่ความเจ็บปวดจะหายไป..