จักรวาลความคิด
Published  1 year ago  |  3 stories
ผมนิยามตัวเองว่าเป็นนักคิด เพราะผมเป็นคนคิดมาก คิดฟุ้งซ่าน คิดเพ้อฝัน