อินเดีย กับ เฮียเหงา
Published  4 months ago  |  5 stories
หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้เขียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ โดยบทความชุดนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ แต่อย่างใดผู้เขียน เขียนเพื่อต้องการแบ่งบันประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และความประทับใจ ที่มีต่อประเทศนี้ให้แก่ผู้อ่าน โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และหยาบคายเท่าที่จำเป็น