ว่าด้วยเรื่อง
Published  3 years ago  |  38 stories
ทุกสิ่งที่คิดได้ ภายในเพลาที่มี "ชีวิต"