เล่าไปเรื่อย
Published  2 years ago  |  23 stories
เรื่องราวที่ถูกเล่าไปเรื่อย ในระหว่างทางที่ได้พบเห็น