เล่าไปเรื่อย
Published  1 year ago  |  24 stories
เรื่องราวที่ถูกเล่าไปเรื่อย ในระหว่างทางที่ได้พบเห็น