ดึงตัวเองกลับมา
Published  8 months ago  |  22 stories
ทบทวนความรู้สึก และดึงตัวเองกลับมาจากความรู้สึกแง่ลบ ที่เผาใจ