เรื่องสั้นแห่งวันเวลา
Published  3 years ago  |  6 stories
หนังสือสำหรับรวมเรื่องสั้นที่แต่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวผมเองเท่านั้น