เรื่องของผม
Published  1 year ago  |  4 stories
มนุษย์คืออะไร มีอยู่เพื่ออะไร แล้วทำไมผมต้องเป็นมนุษย์