The 'YOU' Diary
Published  17 days ago  |  1 story
เคยคิดไหมว่า 'การตกหลุมรัก' เปรียบเสมือนการ 'ขุดหลุมฝังตัวเอง' เรียนรู้ตัวเองผ่านคนรัก เฝ้าดูร่างกาย, อารมณ์ และจิตใจเมื่อตกอยู่ในภวังค์รักไปพร้อมๆกัน