Story Laos “เรื่องลาวของเรา”
Published  6 months ago  |  3 stories
Story Laos “เรื่องลาวของเรา” การเดินทางครั้งนี้ ถึงผมจะไปแค่คนเดียว แต่เรื่องราวที่ผมจะเล่า มันเป็นเรื่องของเราหลายๆคน ที่ล้วนต่างเข้ามาทำให้ต่อมสนุกของผมทำงานอย่างแข็งขัน มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่ผมจะจดจำและอยากบอกต่อ