365 วันใช้หนี้
Published  2 years ago  |  4 stories
บันทึกการเดินทาง ตั้งแต่เริ่มก่อหนี้ จนถึงวันที่ได้สติ และแน่นอนว่ายังใช้หนี้ไม่หมด