บันทึกเรื่อยๆของชีวิตเฉื่อยๆ
Published  4 years ago  |  42 stories
เรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในความเป็นไปของชีวิต