เสียงเพรียกแห่งความโศกา
Published  15 days ago  |  3 stories
ไม่ว่าจะนานเท่าใด ฉันยังคงได้ยินเสียงของเธอ ณ ดินแดนที่ฉันไม่อาจไปถึง